Singing Session – McCague’s Bar (5.30pm)


Saturday evening Singing Session

10933733_840430216000697_1140784665597112323_nScoil Cheoil an Bhotha are delighted to welcome two members from the Ó Baoighill family, originally from Monaghan, Séamus, now living in Tubbercurry, Co. Sligo and Máire, Malahide, Co. Dublin to host a singing session in McCague’s Bar on Saturday evening 7th Oct 2017 between 5.30-7.30pm. Séamus & Máire, were actively involved in the Monaghan branch of Comhaltas Ceoltóirí Éireann (CCE) during the 1970’s-1980’s and were national winners of several singing awards at Fleadh Cheoil na hÉireann, An tOireachtas and Slógadh. Under the direction of Martin Mc Cabe (Former President, CCE) and his wife Mary (Clones), they participated in CCE’s ‘Seisiúin’, a traditional music show that was held annually during the summer months in hotels in Clones, Monaghan & Carrickmacross to offer locals and visitors alike authentic traditional entertainment in a traditional setting. Séamus was the singer on the Comhaltas Tour of Britain (1984) and both were regular guest singers on Raidió na Gaeltachta and Raidió Teilifís Éireann. Máire and Séamus have given traditional singing workshops in Irish and English, in Monaghan, Rann na Feirste and Dublin. Their singing is strongly influenced by the Northern tradition, and most notably by the singing of Paddy Tunney (Fermanagh & Donegal), Conall Ó Domhnaill (Donegal) and Aodh Ó Duibheannaigh (Donegal). They were supported and encouraged by their parents Pádraig Ó Baoighill, who sourced the songs, and Geraldine the singer, who taught the songs.

During this informal singing session, Séamus & Máire will share songs from the northern tradition and they will welcome ‘singers from the floor’ to share songs from their own traditions also. The session promises to be an enjoyable occasion for singers and listeners, where old acquaintances may be renewed and new ones established.

seamus-o-baoighillCuireann Scoil Cheoil an Bhotha mile fáilte roimh bheirt amhránaí ó Chontae Mhuineacháin: Séamus Ó Baoighill, ina chónaí i dTobar an Choire, Co Shligigh anois, agus Máire Ni Bhaoill, Mullach Íde, Co Bhaile Atha Cliath chun seisiúin amhránaíochta a reachtáil i dteach tabhairne McCagues, tráthnóna Dé Sathairn 15 Deireadh Fómhair 2016 idir 5.30-7.30pm. Bhí Séamus & Máire gníomhach i gComhaltas Ceoltóirí Éireann (CCE) Muineachán sna 1970í agus 1980í agus bronnadh duaiseanna náisiúnta orthu beirt i bhFleadh Cheoil na hÉireann, An tOireachtas agus Slógadh le linn an tréimhse sin. Faoi stiúir Martin Mc Cabe (Iar-Uachtarán CCE) agus a bhean chéile Mary, bhí siad mar bhaill den ghrúpa ‘Seisiúin’, a léirigh seó bhliantúil chun siamsaíocht traidisiúnta a chur ar fáil do chuairteoirí agus do dhaoine áitiúla i rith an tsamhraidh in ostáin ar fud an chontae. Roghnaíodh Séamus mar amhránaí ar thuras CCE go Sasana in 1984 agus bhí an bheirt acu mar aoíanna ar Raidió na Gaeltachta agus ar RTÉ go minic. Tá taithí ag Máire agus Séamus ar cheardlanna amhránaíochta a thabhairt i nGaeilge agus i mBéarla, i Muineachán, Rann na Feirte agus i mBaile Átha Cliath. Tá tionchar láidir ag an stíl tuaisceartach ar a gcuid amhránaíochta agus ag na hamhránaithe: Paddy Tunney (Fear Manach & Dún na nGall), Conall Ó Domhnaill (Rann na Feirste) agus Aodh Ó Duibheannaigh (Rann na Feirste) ach go háirithe. Fuair an bheirt acu spreagadh agus lán-tacaíochta óna gcuid tuismitheoirí: Pádraig Ó Baoighill a rinne cuardach do na hamhráin, agus Gearóidín a mhúin na hamhráin.
Beidh Séamus agus Máire thar a bheith sásta a gcuid amhráin a roinnt leis an lucht féachanna i rith an tseisiúin neamhfhoirmiúil seo agus beidh súil acu go mbeidh amhránaithe ón urlár sásta a bheith rannpháirteach san amhránaíocht fosta.
Beifear ag súil le hócáid an-phléisiúrtha ina mbeidh fearadh na fáilte roimh sean-amhránaithe, amhránaithe nua agus lucht éisteacha araon.

Share Button